Gula flytningar

Flytningar som ändrar färg kan orsaka oro, men i de flesta fall är det den naturliga variationen på slidans sekret som ligger bakom färgskiftningen.

Naturliga orsaker
Under kvinnans menstruationscykel kan slidans sekret ändra färg och konsistens. Ett resultat av detta är att flytningarna som utsöndras från slidan ser annorlunda ut. Det är vanligt att få gulaktiga flytningar efter ägglossningen. Orsaken till detta är att efter ägglossning utsöndrar kvinnan en ökad dos av progesteron eller gulkroppshormon som det även kallas. Processen ändrar slidans sekret och vätskan som kommer ut från slidan kan bli mer gulfärgad. Kvinnor som äter P-piller har inte denna variation eftersom p-piller hämmar ägglossning och får därför inte gulaktiga flytningar naturligt. De vanligt förekommande gula flytningarna luktar inte särskilt mycket och kommer efter ägglossningen. Om flytningarna luktar illa eller kommer någon annan gång i menstruationscykeln kan gulfärgade flytningar beror på andra orsaker som infektioner eller sjukdomar.

Sjukdomar och infektioner
Gula flytningar som kommer i samband med infektioner eller sjukdomar är oftast bara ett av flera symtom. Flytningarna börjar ofta lukta illa samt får en onormal konsistens.

Bakteriell vaginos är ett namn på en åkomma som kan beskrivas som en obalans i slidans bakterieflora. Typiska symtom är illaluktande gula eller gråaktiga flytningar. Sekretet som utsöndras från slidan kan tunnare än dina vanliga flytningar. Om symtomen stämmer räcker det oftast att vänta till kroppen åtgärdar obalansen av sig själv, detta kan dock ta flera veckor eller mer. Om du inte vill vänta finns det läkemedel som hjälper kroppen att återställa balansen i bakteriefloran vilket tar bort symtomen. I vissa fall kan det behövas antibiotika om receptfria medel inte hjälper eller åkomman inte läker av sig själv.

Livmoderinfektion eller äggledarinfektion som det även kallas är en bakterieinfektion i slidan som spritt sig till livmodern eller äggledare. Typiska symtom är starkt illaluktande gula eller gröna flytningar. Utsöndringen av sekret blir oftast rikligare och flytningarna får en tjockflytande konsistens. Kvinnor med livmoderinfektion har oftast feber och magont i samband med infektionen. Om symtomen stämmer in bör du kontakta läkare för diagnos och behandling. Infektionen brukar behandlas med antibiotika.

En annan bakterieinfektion som ger gula eller grönaktiga flytningar är trichomonasinfektion. Förutom förändringar i färg påverkas även lukt och konsistens. Flytningarna kan bli starkt illaluktande och skummiga. Andra symtom som ofta kommer samtidigt är svullna och röda slemhinnor samt mindre blödningar i slidan. Om du har symtom på trichomonasinfektion bör du kontakta läkare för diagnos och behandling. I de flesta fall behandlas infektionen med antibiotika.