Rikliga flytningar

En del kvinnor upplever rikliga flytningar som ett besvär. Det är dock inte helt lätt att säga vad som är för mycket flytningar eftersom det skiljer sig ganska mycket mellan individer vad som är normalt. En del kvinnor får mer flytningar än andra utan att något är förändrat i kroppen. Vissa upplever perioder där de får mer flytningar än normalt för att sedan återgår till det vanliga mönstret. När kvinnor får kvinnor rikligare flytningar en längre period, tex flera menstruationscykler, kan det vara en god ide att kontakta läkare för att ta reda på varför.

Även menstruationscykeln bidrar till periodvisa förändringar. Slidans sekret påverkas av hormonbalansen och slidsekretet är som bekant inte konstant under kvinnans cykel. Förutom mängden förändras utseende och konsistens under olika faser i menstruationscykeln. I den första fasen i menstruationscykeln är flytningarna rikliga och sekretet är oftast lite tjockt och vitaktigt. I samband med ägglossningen ändras sekretet och blir tjockt och genomskinligt. Efter ägglossning blir sekretet och flytningarna blir lite gulaktiga. Under menstruationscykeln är flytningarna som rikligast i den första fasen i samband med ägglossning och nära menstruationen.

Varför får du mycket flytningar
Förutom den naturligt förekommande variationen inom menstruationscykeln kan andra förändringar i kroppen påverka flytningarna. I samband med graviditet brukar kvinnor uppleva fler och rikligare flytningar. Även en ändrad hormonbalans kan ligga bakom en ökad utsöndring av sekret. En ökning av östrogen kan bland annat visa sig som rikligare och tunnare flytningar. Om du misstänker att en hormonförändring ligger bakom rikligare flytningar kan du antingen vänta tills balansen återställs eller kontakta läkare för att utreda varför hormonbalansen förändras.

Kvinnor som äter p-piller kan få rikligare flytningar. P-piller hämmar ägglossningen och flytningarnas normala förändringar försvinner. P-piller med överskott av östrogen kan ge rikligare flytningar medan preparat med mycket progesteron kan ge tunnare flytningar.

Det finns även sjukdomar och hälsobesvär som kan ge rikliga flytningar tillsammans med andra symtom:

Bakteriell vaginos är ett vanligt underlivsbesvär vars typiska symtom är illaluktande grå eller gulaktiga flytningar. Utsöndringen av sekret kan öka och flytningarna kan bli vattnigare än normalt. Bakteriell vaginos är ofarligt och läker oftast av sig själv inom ett par veckor. Man kan även åtgärda bakteriell vaginos med receptfria medel som återställer slidans bakterieflora eller med antibiotika.

Livmoderinfektion är en lite allvarligare infektion. Typiska symtom är rikliga, tjockflytande samt illaluktande flytningar som antar gröna eller gula nyanser. Om du får äggledarinfektion är även feber och ont i magen vanligt. Livmoderinfektion behandlas med antibiotika och om du har misstänkta symtom bör du kontakta läkare för diagnos och behandling.